Autentificare

Autentificare

Anunț convocare ședinta extraordinara pe luna Ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art.133, alin. (2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 08 ianuarie 2020, ora 15,00, are loc Ia sediul Primariei · Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna ianuarie 2020, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 08 ianuarie 2020;
 2. Proiect de hotarare privind" Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare, pe anul 2019 " ;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
 3. Proiect de hotarare privind« Modificarea art. 3.1 din HCL nr.85/29.11.20 18, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de comodat nr. 1 din 08.01.2019 »;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.