Autentificare

Autentificare

Convocare ședință ordinară pe luna Decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art.l33,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 19 decembrie 2019, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna decembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 19 decembrie 2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.11.2019.
 3. Proiect de hotarare privind" Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni " ;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 3, 4.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 4. Proiect de hotarare "Mandatarea reprezentantului Oraşului Brezoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea" şă aprobe retragerea Comunei Stroeşti, încheierea actelor
  adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei pentru semnarea acestora".
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 2, 3.
  2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
 5. Proiect de hotarare privind " Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2020";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4.
  1.Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
 6. Proiect de hotarare privind "Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019".
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3.
  1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
  3 .Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si Iibertatiilor cetateniilor.
 7. Proiect de hotarare privind» Modificarea art.3.1 din HCL nr.85/29.11.2018, cu modificarile si completarile ulterioare» ;
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 2, 3, 4.
  2.Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
  3.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
  4.Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive
 8. Informare privind « Solicitarea unor socetati comerciale din orasul Brezoi, judetul Valcea privind scaderea impozitului pe teren si constructii de Ia 1,5%, la 0,3% asa cum este in Municipiul Ramnicu Valcea »;
 9. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.